จังหวัดบุรีรัมย์ จะจัดการแข่งขันทวิกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว BURIRAM INTERNATIONAL FAMILY DUATHLON 2017 ในวันที่ 12 - 13 สิงหาคม 2560

 จังหวัดบุรีรัมย์ จะจัดการแข่งขันทวิกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว BURIRAM INTERNATIONAL FAMILY  DUATHLON 2017 ในวันที่ 12 - 13 สิงหาคม 2560  ซึ่งเป็นการเข้าแข่งขันแบบครอบครัวจะร่วมกันแข่งขันวิ่งปั่นจักรยาน และวิ่ง ในเส้นทางที่กำหนด