จังหวัดบุรีรัมย์กำหนดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของจังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์กำหนดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ พระเมรุมาศจำลอง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังเดิม อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์