"บุรีรัมย์ มาราธอน 2018 " จัดยิ่งใหญ่ 11 ก.พ. 2561

 "จังหวัดบุรีรัมย์ " จับมือ "สนามช้างฯ" สานต่อความยิ่งใหญ่ระดับโลก จัดงาน "บุรีรัมย์มาราธอน ๒๐๑๘ Presented by เครื่องดื่มตราช้าง" ๑๑ ก.พ.๖๑

บุรีรัมย์ มาราธอน Presented by เครื่องดื่มตราช้าง มีเงินรางวัลรวมมากกว่า ๑,๖๕๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

รางวัลโอเวอร์ออลล์ในแต่ละรุ่น

มาราธอน อันดับ ๑ รางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท อันดับ ๒ รางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท อันดับ ๓ รางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท และรางวัลเวลาดีที่สุดของนักวิ่งไทย ๕๐,๐๐๐ บาท

ฮาล์ฟ มาราธอน อันดับ ๑ รางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท อันดับ ๒ รางวัล ๒๕,๐๐๐ บาท อันดับ ๓ รางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท และรางวัลเวลาดีที่สุดของนักวิ่งไทย ๓๐,๐๐๐ บาท

มินิ มาราธอน อันดับ ๑ รางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท อันดับ ๒ รางวัล ๑๒,๕๐๐ บาท อันดับ ๓ รางวัล ๗,๕๐๐ บาท และรางวัลเวลาดีที่สุดของนักวิ่งไทย ๒๐,๐๐๐ บาท

ฟันรัน ไม่มีรางวัล