แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมในการจัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางสาวอรวรรณ ผลิตาพร แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมในการจัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธง ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์