แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลองของจังหวัดบุรีรัมย์

 วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาวอรวรรณ ผลิตาพร แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลองของจังหวัดบุรีรัมย์ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเดิม) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน ซึ่งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง ๒ ท่านหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำองค์กรภาคเอกชน ประชาชน และจิตอาสา เข้าร่วมพิธีพร้อมเพรียงกัน