แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวอรวรรณ ผลิตาพร แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายประภาส  รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน