แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธีเปิดตลาดประชารัฐตามโครงการตลาดประชารัฐจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางสาวอรวรรณ ผลิตาพร แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธีเปิดตลาดประชารัฐตามโครงการตลาดประชารัฐจังหวัดบุรีรัมย์ ณ บริเวณลานจอดรถห้างสรรพสินค้าทวีกิจ ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน