แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และนพปฎลสุวรรณฉัตร ลงจากพระเมรุมาศจำลองของจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ ๑๙ ธันวาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๑๐ น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และนพปฎลสุวรรณฉัตร ลงจากพระเมรุมาศจำลองของจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเดิม) เพื่อไปประดิษฐานไว้ชั่วคราว ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังใหม่) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการทุกสังกัด และประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าว ซึ่งหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย