แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมหัศจรรย์บุรีรัมย์ (กาชาดและไหม)

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมหัศจรรย์บุรีรัมย์ (กาชาดและไหม) "งานกาชาดตลาดเซราะกราวและมหัศจรรย์แห่งไหม  จังหวัดบุรีรัมย์ ๒๕๖๐" ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ บริเวณโดมสวนรมย์บุรี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายนวนิตย์ พลเคน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการจากส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมประชุมหารือการเตรียมการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์เป็นกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าวและได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย