แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวอรวรรณ ผลิตาพร แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุม "คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐" โดยมีนายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ คลังจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมประชุมและร่วมพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพซึ่งได้รับการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการวิเคราะห์เอสเอ็มอีทางการเงินจังหวัดบุรีรัมย์ ผลการดำเนินงานการทำนิติกรรมสัญญาของผู้ประกอบการที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อในส่วนของ SME Bank สาขาบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมเมืองแปะ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์