แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมต้อนรับคณะอาสาสมัครแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. นางสาวอรวรรณ ผลิตาพร แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมต้อนรับคณะอาสาสมัครแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ เพลาเพลิน บูติค รีสอร์ท อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์