แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "โรงเรียนเพียงหลวง ๒"

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ นางสาวอรวรรณ ผลิตาพร แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน "โรงเรียนเพียงหลวง ๒" ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ โรงเรียนเพียงหลวง ๒ เพื่อพิจารณาแนวทางการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนเพียงหลวงร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยมี นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน