สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๑๓  มกราคม ๒๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑  ณ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์