แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมหัศจรรย์บุรีรัมย์ (กาชาดและไหม)

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ นางสาวอรวรรณ ผลิตาพร แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมหัศจรรย์บุรีรัมย์ (กาชาดและไหม) "งานกาชาดตลาดเซราะกราวและมหัศจรรย์แห่งไหม จังหวัดบุรีรัมย์ ๒๕๖๐" ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมี นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน