สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา  ๐๘.๓๐ น. สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน เพื่อบูรณาการภารกิจกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์ ชั้น ๔  ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์