หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมหารือเพื่อบูรณาการงาน safety thailand อาสาสมัครแรงงานและแรงงานนอกระบบ

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมหารือเพื่อบูรณาการงาน safety thailand อาสาสมัครแรงงานและแรงงานนอกระบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการมีงานทำให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลักจากที่ได้ประชุม วีดีโอ คอนเฟิร์สเร้น โดยจะดำเนินการ ณ วัดบ้านหนองบอน ตำบลหนองบอน อำเภอประโคนชัย ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ทั้งนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ และสำนักงานประกันสังคม ได้ลงพื้นที่เพื่อดูสถานที่และหารือกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครแรงงาน ตำบลหนองบอน ถึงแนวทางการดำเนินงานในวันดังกล่าว