สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกันแต่งกายชุดผ้าซิ่นตีนแดง

สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกันแต่งกายชุดผ้าซิ่นตีนแดง ทุกวันอังคาร เป็นนโยบายของจังหวัดบุรีรัมย์