หน่วยงานสังกัดกระทรวงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมเมืองแปะ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น ๓ โดยมี นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้หารือแนวทางการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ในเรื่องการตรวจสุขภาพที่แรงงานต้องเดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์เท่านั้นจึงจะได้ใบรับรองแพทย์ และการจัดทำบัตรคนต่างด้าวจะเดินทางมารับการคัดกรองตรวจสอบการเป็นสมาชิกประกันสังคมหรือประกันสุขภาพ ที่ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อได้รับใบรับรองแพทย์แล้วกลับมาที่ศาลากลางอีกครั้งเพื่อทำบัตรประจำตัวคนต่างด้าว และจ่ายค่าธรรมเนียม ซึ่งลักษณะเช่นนี้จะทำให้ไม่เกิดความสะดวก และไม่ใช่ one stop service (oss) ที่ประชุมจึงมีมติให้ย้ายจุดดำเนินการ oss ไปที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เพราะที่โรงพยาบาลไม่สามารถย้ายอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์มาที่ศาลากลางได้ ในขณะที่หน่วยงานอื่นสามารถย้ายไปที่โรงพยาบาลได้