หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมแสดงความยินดี และต้อนรับ นายพิจิตร บุญทัน ที่ได้มาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายพิจิตร   บุญทัน ที่ได้มาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์