หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมแสดงความยินดี และต้อนรับ นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ที่ได้มาดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑  หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายธีรวัฒน์  วุฒิคุณ ที่ได้มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์