นายวรรณพ สุทารัมย์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางมาลัยอร  หิรัณยรัชต์ แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายวรรณพ  สุทารัมย์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับ โครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน" ณ โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ โดย มีนายกฤษฎา  แก้วสองเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน