แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครที่ทำหน้าที่ติดตามดูแลช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟู

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางมาลัยอร  หิรัณยรัชต์  แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมเป็นอาสาสมัครที่ทำหน้าที่ติดตามดูแลช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟู ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายธีรวัฒน์  วุฒิคุณ ผู้ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี