แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมในพิธีเปิดงานการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบสู่ท้องถิ่น

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางมาลัยอร  หิรัณยรัชต์  แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมในพิธีเปิดงานการขับเคลื่อนแรงงานนอกระบบสู่ท้องถิ่น "INFORMAL LABOUR FAIR แรงงานนอกระบบ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ" ณ ห้องประชุมสนามช้าง อารีน่า อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี