นายวรรณพ สุทารัมย์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางมาลัยอร  หิรัณยรัชต์  แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายวรรณพ  สุทารัมย์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน