นายวรรณพ สุทารัมย์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมพิธีสวดอุทิศถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางมาลัยอร  หิรัณยรัชต์ แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายวรรณพ  สุทารัมย์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมพิธีสวดอุทิศถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ วัดกลาง พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี