แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีเปิดงานกาชาด มหัศจรรย์แห่งไหมบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. นางมาลัยอร  หิรัณยรัชต์ แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ และนายทวีศักดิ์ สวัสดิ์สิงห์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมพิธีเปิดงานกาชาด มหัศจรรย์แห่งไหมบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ เวทีกลาง บริเวณลานเลียบทางรถไฟ ตรงข้ามตลาดไลฟ์ลี่ ถนนจิระ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี