นายทวีศักดิ์ สวัสดิ์สิงห์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมงานการจัดกิจกรรมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE(TO BE NUMBER ONE IDOL)

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒  นางมาลัยอร  หิรัณยรัชต์ แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายทวีศักดิ ์  สวัสดิ์สิงห์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) เพื่อเฟ้นหาเยาวชนตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าแข่งขันในระดับภาคต่อไป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีนายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน