สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๖๒  โดยมีนายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน