Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

แบนเนอร์ สไลด์

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 11)

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 11)

แจ้งเตือนแรงงานไทย

แจ้งเตือนแรงงานไทย

pll_number_of_visitor 52 ครั้ง pll_posted_date 3 ต.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนแรงงานไทย

ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนแรงงานไทย

pll_number_of_visitor 69 ครั้ง pll_posted_date 11 มี.ค. 2565

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศเจตจำนงสุจริต

ครั้ง เผยแพร่โดย 28 ต.ค. 2564

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ราชวงศ์จักรี

TOP