Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าราชการสำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมพระราชพิธีวางดอกไม้จันทน์ ณ เมรุมาศจำลอง

pll_content_description

       วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. ข้าราชการสำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมพระราชพิธีวางดอกไม้จันทน์ ณ เมรุมาศจำลอง ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หลังเดิม ซึ่งมีนายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน

  

  

  

  

  

 

TOP