Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

นายวรรณพ สุทารัมย์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ มอบเช็คให่แก่ภรรยาผู้เสียชีวิตที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย

pll_content_description

        วันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายวรรณพ  สุทารัมย์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ได้มอบเช็คจำนวนเงิน ๑๖๐,๐๗๙.๐๙ บาท ให้แก่ นางณิชา  สีทั่วนอก ภรรยาของแรงงานไทยที่เสียชีวิตที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย ซึ่งเป็นเงินสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายของผู้ตาย คือ นายหนู  สีทั่วนอก

  

TOP