Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

นายอำนาจ เข็มเพชร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2563

pll_content_description

นายอำนาจ  เข็มเพชร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี  2563

TOP