Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์  จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

TOP