Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ชี้แจงภารกิจแนะนำตำแหน่งงานว่าง และจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน

pll_content_description

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ชี้แจงภารกิจแนะนำตำแหน่งงานว่าง และจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างในพระราชดำริ บ้านกระเจา ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

TOP