Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

pll_content_description

       วันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายอนุรัฐ  ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน 

  

  

TOP