Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมหารือจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์

pll_content_description

       วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมหารือจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (ชั้น ๒)

  

  

  

  

TOP