Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมโครงการรวมพลังแห่งความภักดีอาสาสมัครรวมใจถวายพ่อหลวง ประจำปี พ.ศ.2561

pll_content_description

        วันพุธที่ ๒๒  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมโครงการรวมพลังแห่งความภักดี อาสาสมัครรวมใจถวายพ่อหลวง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ วัดชุมพรวิสัย (วัดบ้านหนองปรือ) ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จัหวัดบุรีรัมย์

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TOP