Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมงานพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ

pll_content_description

        วันจันทน์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.  นางสาวอรวรรณ ผลิตาพร แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมงานพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ 

TOP