Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเป็นทีมสหวิชาชีพคัดแยกผู้เสียหายจากคดีที่สุ่มเสี่ยงต่อการเป็นคดีการค้ามนุษย์

pll_content_description

แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเป็นทีมสหวิชาชีพคัดแยกผู้เสียหายจากคดีที่สุ่มเสี่ยงต่อการเป็นคดีการค้ามนุษย์

TOP