Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์

pll_content_description

        วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวอรวรรณ ผลิตาพร  แรงงานจังหวัดบุรีรัมยื เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องนารายณ์บรรทมสินธุ์ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน

  

 

TOP