Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปรามปรามการค้ามนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์

pll_content_description

        วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวอรวรรณ ผลิตาพร แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน

  

TOP