Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน

pll_content_description

        วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวอรวรรณ ผลิตาพร แรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน เพื่อการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งมีนายประภาส  รักษารทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง ความเชื่อมโยงระหว่างศูนย์ยุติธรรมชุมชนกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้เข้าอบรม ๔๑๖ คน ณ เพลา เพลิน บูติค รีสอร์ท อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

  

  

 

TOP