Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

นายสมบัติ สมัครสมาน นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานกิจกรรมวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

pll_content_description

นายสมบัติ  สมัครสมาน นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานกิจกรรมวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

TOP