Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

นายสมบัติ สมัครสมาน นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

pll_content_description

นายสมบัติ   สมัครสมาน นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

TOP