Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการสอบ

pll_content_description

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการสอบ

TOP