Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประชุมทางไกล conference มาที่สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์

pll_content_description

       วันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. พลตำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประชุมทางไกล Conference มาที่สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพูดคุยกับญาติแรงงานไทยที่เสียชีวิตโดนไฟคลอกที่ประเทศไต้หวัน (นายเชิดศักดิ์  บุรัมสูงเนิน) พร้อมได้แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และได้อธิบายขั้นตอน แนวทาง กระบวนการในการเดินทางไปรับศพหรือรับเถ้าอัฐิ ที่ประเทศไต้หวัน รวมถึงสิทธิประโยชน์ และเงินช่วยเหลืออื่นตามสิทธิอันพึงได้ของผู้เสียชีวิต

  

  

  

TOP