Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมเพื่อกำหนดสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงต่อการถูกบังคับการใช้แรงงาน

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมเพื่อกำหนดสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงต่อการถูกบังคับการใช้แรงงาน

TOP