Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการกิจรรมพัฒนาทักษะอาชีพขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการกิจรรมพัฒนาทักษะอาชีพขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต

TOP