Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการ “บำบัดทุข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

pll_content_description

      วันศุกร์ที่ ๒๓  มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการ “บำบัดทุกข์  บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านแวง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 

  

  

  

  

TOP