Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๐

pll_content_description

       วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายอนุสรณ์  แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน

  

  

 

 

TOP