Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม ณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์

pll_content_description

      วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางภัทรินทร์ พัฒนจักร ประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ ได้นำทีมหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม ณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ พร้อมมอบผ้าห่มให้แก่ผู้ป่วย จำนวน ๕๐ ชิ้น ในนามผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล)

  

  

  

TOP