Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดบุรีรัมย์

หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการสัมมนาการพัฒนาอาชีพแรงงานสู้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

pll_content_description

หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการสัมมนาการพัฒนาอาชีพแรงงานสู้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (covid-19)

TOP